Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Bezpłatne szkolenia: Opiekunka 50+

Wydra i ZającPrzyroda

Żuraw. Materiały z sesji zorganizowanej w Supraślu w ramach IX Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 2004; red. Krzysztof Wolfram. Supraśl 2004.
Żubr - zagłada i ocalenie. Materiały z sesji popularnonaukowej "Żubr - zagłada i ocalenie", zorganizowanej w Supraślu w ramach X Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 2005; red. Krzysztof Wolfram. Supraśl 2005.
Wilk - zagrożenia i przyszłość. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w ramach IV Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 99; red. Joanna Sokólska. Supraśl 1999.
Sowa w naturze i kulturze. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w ramach V Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 2000; red. Joanna Sokólska. Supraśl 2000.
Sosna. Materiały z sesji zorganizowanej w Supraślu w ramach VIII Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 2003; red. Krzysztof Wolfram. Supraśl 2004.
Orzeł w naturze i kulturze. Materiały z seji naukowej zorganizowanej w ramach VI Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 2001. Redakcja Joanna Sokólska. Supraśl 2001.
Bocian biały, Cigogne blanche, white stork. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w ramach III Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 98; red. Joanna Sokólska. Supraśl 1999.
Hodowla zachowawcza i użytkowa konika polskiego. Materiały sympozjum w Supraślu (13.06.1999) w ramach II Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 97; red. Joanna Sokólska. Supraśl 1997.
Czy jest miejsce dla łosia?. Materiały z sesji popularnonaukowej "Czy jest miejsce dla łosia", zorganizowanej w Supraślu w ramach XI Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 2006; Supraśl 2006.
Odnawialne Źródła energii - energia słoneczna i wiatrowa. Referaty z seminariów: odnawialne Źródła energii - energia słoneczna (Supraśl 1999); energia wiatrowa (Supraśl 2000); red. Joanna Sokólska. Supraśl 2000.
ZiołolecznictwoMateriały sesji naukowej zorganizowanej w ramach IV Spotkań z Naturą i Sztuką Uroczysko 99; red. Joanna Sokólska. Supraśl 1999.
"Pieśń o żubrze" Mikołaj Hussowski, Supraśl 2007
Orzeł - ginący symbol zagłady (J. Śmiełowski), Poznań 2000
Odnawialne Źródła energii. Referaty z seminariów: odnawialne Źródła energii - biomasa (Supraśl 2001); pompy ciepła (Supraśl 2002); redakcja Joanna Sokólska. Supraśl 2002.
Katalog z wystawy "Żubr - zagłada i ocalenie" (A.Stachurski, B. i J. Walencik, W. Wołkow) Supraśl, Uroczysko 2005.
Odnawialne Źródła energii. Referaty z seminariów: odnawialne Źródła energii - małe elektrownie wodne (Supraśl 1997); biogaz jako alternatywne źródło energii (Supraśl 1998); red. Joanna Sokólska. Supraśl 2001.
Katalog z wystawy "ŁOŚ" (T i G. Kłosowscy, W. Wołkow, M. Konarzewski, J. Kupryjanowicz) Supraśl, Uroczysko 2006.

Plastyka
Salon 2001. Rysunek i grafika (Edy A. Wyss z Balsthal - gość Salonu Uroczysko 2001, Martin Kaye - gość Salonu Uroczysko 2001, Agnieszka Cieślińska, Wiesław Dojlidko, Andrzej Dworakowski, Tomasz Kukawski, Jerzy Pawluczuk, Wiesław Wałkuski, Mateusz Wolfram, Walenty Wróblewski), plasteliści (Joanna Strzelecka, Joanna Gałecka, Marek Andała, Marek Chomczyk). Uroczysko Supraśl 2000.
Salon 2000 (Bożenna Biskupska - gość Salonu Uroczysko 2000, Trudy Aebi-Scheidegger - gość Salonu Uroczysko 2000, Stanisław Andrzejewski, Mirosław Filonik, Krzysztof Gąsowski, Jerzy Grygorczuk, Grzegorz Łoś, Jadwiga Szczykowska-Załęska, Zbigniew Wasiluk, Lila Wyszkowska, Wojciech Załęski, Mateusz Wolfram, Skand 21). Uroczysko Supraśl 2000.
Salon 1999 (Vreny Brand-Peier - gość Salonu Uroczysko 99, Wiesław Jurkowski, Janusz Debis, Marek Chomczyk, Wiesław Dojlidko, Ryszard Przestrzelski, Marek Andała, Zbigniew Korolczuk, Przemysław Karwowski, Waldemar Regucki, Zbigniew Wasiluk, Nieformalna Grupa Plasteum, Skand 21). Uroczysko Supraśl 1999.
Salon 1998 (Stanisław Szczepański, Stanisław Andrzejewski, Andrzej Strumiłło, Alicja Chorociej, Janusz Debis, Wiktor Gutkiewicz, Wiesław Jurkowski, Władysław Kapuściński, Lesław Pilcicki, Zbigniew Korolczuk, Grzeogorz Łoś, Andrzej Onchimowicz, Jadwiga Szczykowska-Załęska, Jadwiga Treblińska, Stanisław Wakuliński, Mateusz Wolfram). Uroczysko Supraśl 1998.
  • Katalog wystawy poplenerowej (Elżbieta Olszewska-Banecka, Anna Maria Bauer, Elżbieta Kalinowska, Joanna Wagner, Andrzej Dworakowski, Andrzej Kalina, Konrad Kuzyszyn, Marek Jaromski) - Galeria Arsenał Białystok. Uroczysko Supraśl 1996.
  • Katalog wystawy poplenerowej (Elżbieta Olszewska-Banecka, Alicja Słowikowska, Aleksandra Gieraga, Veronika Rudalovic, Andrzej Dworakowski, Andrzej Kalina, Grzegorz Mazurek, Grzegorz Stachańczyk, Zbigniew Opalewski) - Galeria Arsenał Białystok. Uroczysko Supraśl 1997.
  • X Salon 1996 - 2005. Historia istnienia 10 lat "Salonu Uroczysko" wraz z dokumentacją wybranych dzieł prezentowanych w ramach wystaw Uroczyska. Supraśl, Uroczysko 2005.

Książka
Jerzy Miroslaw Płachecki, Stakaneczki, Supraśl 2001
Wojciech Załęski, Tykanie Słonecznego Zegara, WOS. Supraśl 1996.
Wisława Szymborska, 14 wierszy. Supraśl 1998.
W. Staszcz, L. Długosz, M.E. Smaszcz - Turosieńska, "O Franciszku Karpińskim w Supraślu", WOS. Supraśl 2000;

  • Wojciech Załęski, Witaj w Supraślu, WOS. Supraśl 1996.
  • Andrzej Kaszlej, Dzieje Kodeksu Supraskiego, WOS. Supraśl 1997.
  • Justyna Wencel, Autoportret wiosenny (poezja), WOS. Supraśl 1997.
  • Eligiusz Szymanis, Waldemar Smaszcz, O Adamie Mickiewiczu w Supraślu, WOS. Supraśl 1998.
  • Jolanta Wasilewska, Niebo (poezja). Białystok 1999.
  • Wojciech Piotrowicz, Waldemar Smaszcz, Stanisław Szewczenko, O Juliuszu Słowackim w Supraślu, WOS. Supraśl 1999.