Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Bezpłatne szkolenia: Opiekunka 50+

Wydra i ZającOdkrywamy Puszczę Knyszyńską, jej walory przyrodnicze i zdrowotne oraz możliwości rozwoju.

Współpraca kulturalna, ekologiczna i turystyczna obszaru Puszczy Knyszyńskiej i Grodzieńszczyzny

Wydanie wielojęzycznej publikacji "Pieśń o żubrze"

"Wykorzystanie potencjału Puszczy Knyszyńskiej w promocji działań prozdrowotnych i proekologicznych"

Inwentaryzacja i promocja tradycyjnych potraw i legend oraz mikrokosmos przyrody Grodzieńszczyzny i Białostocczyzny .