Inwazyjne gatunki drzew i krzewów zagrożeniem dla bioróżnorodności Biebrzańskiego Parku Narodowego i Suwalskiego Parku Krajobrazowego

Bezpłatne szkolenia: Opiekunka 50+

Wydra i Zając


Z przyjemnością pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie „UROCZYSKO” z dniem 24.02.2005 uzyskało status organizacji pożytku publicznego, KRS 0000103694.

w związku z tym, możecie Państwo przeznaczyć 1% swojego podatku, wspierając naszą działalności statutową.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy:

Kredyt Bank II o/Białystok - 47 1500 1344 121340026531 0000
Stowarzyszenie „UROCZYSKO”, 16-030 Supraśl, ul. Piłsudskiego 58